1UK til Sløddfjordens A Sval

Sløddfjordens A Sval (Vinterfjellets Sør Alex – Orreskogen’s F- Saga) fikk 1. UK på VESTLANDET FHK`S PRØVE PÅ HARDANGERVIDDA 21.- TIL 23. AUGUST 2021.

Eier/fører og oppdretter: Sigurd Sørvig.

NBK gratulerer!