1AK Apport til Fire labber’s Taxi

Fire labbers’s Taxi (Cronos De Manchabarri Gaya ) fikk 3 .AK og 1.AK Apport på NVK Troms sin apportprøve på Setermoen 30-31. juli 2022.

Poengsum Lørdag:
Søk: 4
Vann: 9
Spor: 10

Totalt 23 poeng

Poengsum Søndag:
Søk: 10
Vann: 8
Spor: 9

Totalt 27 poeng

Eier/fører: Silje Skog og oppdretter: Tom Middelhuis.

NBK gratulerer!

Fire labber’s Taxi fikk 1 AK apport 31. Juli 2022 Eier/fører: Silje Skog.