1AK Apport til Kiro

Kiro (Tromsørypa’s Pa Max – Raunakkens Frøya) fikk 1.AK Apport Lørdag på NVK Troms sin apportprøve på Setermoen den 31.08.2021.

Søk: 9
Vann: 10
Spor: 8
Totalt 27 poeng.

Eier/fører: Øystein Eidesen og oppdretter: Jonas Sagmo Lund.

NBK gratulerer!