1AK Lavland til Kvikksteps C – Leo

Kvikksteps C – Leo (Elvis Du Bois Courcol – Femme Fatale De La Sourceauxperdrix) fikk 1.AK Lavland på NBK’S PRØVE I SKOGBYGDA 4. OKTOBER 2020.

Kritikken lyder: «Leo jakter tidvis glimrende, blir enkelte ganger noe åpen. Har en hærlig arbeidsmoral. Senere jakter han prima dagen ut, viser at han behersker alle vindretninger, og vi føler at han har full kontroll sammen med fører. Stand, reiser villig og presist rapphøns. Rios og utreder greit. Apportbevis forevist. Tildeles 1.pr.AK. Tallkarakterer: Jaktlyst: 6 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 1 Stm. Slipptid 62 min.»

Eier/fører: Jakob Andreas Moen og oppdretter: Morten Løken.

NBK gratulerer!

Kvikksteps C – Leo
1AK Lavland til Kvikksteps C – Leo med E/F: Jakob Andreas Moen.