1AK Skog til WintherRypa’s Karma is a Bitch

WintherRypa’s Karma is a Bitch (C.I.T N JCH Raunakkens Cox – N JCH N(k) JCH Kvikksteps Mira) fikk 1.AK Skog på ITFK`S PRØVE I VERDAL 29.- OG 30.OKTOBER 2022.

1.AK kritikken: «I fin skogsfuglbiotop og side/motvind jakter Karma med høy intensitet og god fart i fin stil og lett livlig aksjon. God kontakt med fører og får med seg mye terreng i dybde med utmerket søksbredde. Utover dagen i vekslende vindretninger fortsetter Karma sitt utmerkede søk. Blir enkelte gagner bort i tett biotop, men kommer frem der det forventes. På slutten av dagen finnes hun i stilfull stand. Når fører kommer opp reiser hun presist og kontrollert og i etapper ryper. Er komplett rolig i oppfulkt og skudd. Utreder og apporterer ok. Tildeles i dag en fin 1 pr AK skog Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 4 Selvstendighet: IB Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 1 Stand u/makker. . Fuglebehandling: Presisjon: 4 Reising: 4 Slipptid 75 min.»

Eier/Fører: Ronny Sagmo  & oppdretter: Eivind Winther

NBK gratulerer!