1AK til Eros frå Sylvhødn

Eros frå Sylvhødn (Vistasdalens Bajas – Opphaugen’s Kamille) fikk 1.AK Søndag under SØR-VARANGER JFF`S PRØVE I GALLOK 11. APRIL 2021.

Kritikken lyder: «Går et stort søk i medvind, fin fart og stil, bra kontakt. Stand, ryper letter presist foran. Rios. Utreder. Ny stand, reiser djervt og presist rype. Rolig i oppflukt og skudd. I vekslende vindretning jakter Eros ut dagen på en glimrende måte, i andre slipp melder fører stand. Eros reiser djervt uten å presentere fuggel. På slutten av siste slipp melder fører stand. Når fører kommer til letter det rype og Eros er rolig i oppflukt og skudd. Eros tildeles 1.pr.AK. Apportbevis forevist. Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 3 Stm 1 Ms Fuglebehandling: Presisjon: 4, 4 Reising: 6. Slipptid 60 min.»

Eier/fører: Kent-Rune Larsen og oppdretter: Kristin Rimehaug & Rune André Kværna.

NBK gratulerer!

1.AK til Eros frå Sylvhøden
1.AK til Eros frå Sylvhøden med E/F: Kent-Rune Larsen.