1AK til Heggskogens NO Elli

Heggskogens NO Elli (N UCH Suhlegan Obelix – Tromsørypa’s TS Nala) fikk 1.AK på VEST-FINNMARK FHK`S ALTAPRØVE 22.APRIL 2022.

1.AK kritkken lyder: «Elli jakter med høy intensitet, lett aksjon, god kontakt. Revierer utmerket i med og motvind. Stand reiser villig og presist rype, rolig i oppflukt og skudd utredning. Ny stand reiser villig rype rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Apportbevis forevist. Tildeles 1 AK. Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 2 Stand m/makker. 1 Makkers stand. Fuglebehandling: Presisjon: 4, 4 Reising: 5, 5 Slipptid 60 min.»

Eier/fører: Frank Dahl og oppdrettere: Benedicte Munkvik & Stig Even Edvinsen.

NBK gratulerer!

1.AK til Heggskogens NO Elli med E/F: Frank Dahl.