1AK til Høyslokammens Lord Quintus

Høyslokammens Lord Quintus (C.I.B. N UCH Raunakkens Turbo – Rypkleppens E Stella) fikk 1.AK på ITFK`S VERDALSPRØVE 12.MARS 2023.

1.AK kritikken: «I motvind og åpent fjellterreng starter Lord i høy intensitet og stor fart, lett aksjon i god kontakt. Revierer terrenget på en meget god måte med enkelte utmerkede slag. Videre jakter Lord utmerket i side-/motvind. Stand. Reiser villig og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Apport bevis forevist. Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 1 Stand m/makker. Fuglebehandling: Presisjon: 4 Reising: 5 Slipptid 60 min.»

Eier/fører: Torkjel Fredin og oppdrettere: Hege Nordbach og Øyvind Winge Høyslo.

NBK gratulerer!

1.AK til Høyslokammens Lord Quintus med E/F: Torkjel Fredin.