1AK til Ranheimsfjæras Smoothie

Ranheimsfjæras Smoothie (Messi – Storbakken’s Fa Mocca) fikk 1.AK på TIURN JAKT HOINN OG FISKEKLUBBS RYPEPRØVEN 20- 21.FEBRUAR 2021.

Kritikken lyder: «Smoothie jakter med en enorm intensitet og får med seg mye terreng i både med- og motvind. Stand langt ute, vi ser rype løpe på bakken foran Smoothie som går på og reiser presist. Det skytes og Smoothie er rolig i oppflukt og skudd. Jakter flott dagen ut, finnes i stand m.makker reiser villig og presist ryper og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder fint. Tildeles en velfortjent 1.pr.AK. Apportbevis forevist. Tallkarakterer: Jaktlyst: 6 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 2 Stm 1 Sj Fuglebehandling: Presisjon: 4, 4 Reising: 4, 5. Slipptid 65 min.»

Eier/fører: Åse Kristin Skain Hansen og oppdretter: Håkon Harry Brækken.

NBK gratulerer!

Ranheimsfjæras Smoothie
1AK til Ranheimsfjæras Smoothie med E/F: Åse Kristin Skain Hansen.