1AK til Ronja

Ronja (Tromsørypa’s Ta Sigge – Tilleråsen’s Zelma) fikk 1.AK på NBK`S MERÅKERPRØVE 7.- OG 8.MARS 2020.

Kritikken lyder som følger: «Ronja starter i stor fart med en lett elegant aksjon. I tungt terreng med mye vind jakter hun med høy intensitet og enormt trykk. Senere stand med makker. Reiser sammen med makker djervt og presist rype og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Apportbevis forevist. Tildeles 1pr.AK. Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 1 Stm Fuglebehandling: Presisjon: 4 Reising: 6. Slipptid 105 min.«

Eier/fører: Håvard Nordhus og oppdretter: Jan Samuelsson.

NBK gratulerer!

1.AK til Ronja med E/F: Håvard Nordhus.
1.AK til Ronja med E/F: Håvard Nordhus.