1AK til Suhlegan Cdo Zev

Suhlegan Cdo Zev (Suhlegan Ossy – Cast-A-Britt Littlr Dorrit) fikk 1.AK på VEFSN JFF`S HATTFJELLDALSPRØVE 1. MAI 2022.

1AK kritikken: «I åpent terreng og i medvind starter Zev i høy fart, fin stil og lett aksjon. Revierer meget godt i god kontakt. Senere i motvind jakter Zev glimrende. Finnes i stand, går villig på uten resultat. Mot slutten viser Zev fortsatt søk av høy klasse. Trekker an og fester stand. Reiser på ordre villig og presist rype. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder erfarent. En sterk hund som med glede tildeles 1. premie AK . Apportbevis forevist. Tallkarakterer: Jaktlyst: 6 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 1 Stand m/makker. Fuglebehandling: Presisjon: 4, Reising: 5. Slipptid 95 min.» 

Eier/fører: Bente Kjøraas Knoph og oppdretter: Øyvind Nagelhus

NBK gratulerer!