1AK til Tinderypen’s Faicho

Tinderypen’s Faicho  (N UCH N JCH Tuxivarres First Bullet Samson – N JCH Tinderypen’s AH Aki-ta2) fikk 1.AK på HARSTAD OG VESTERÅLENS FHK`S PRØVE PÅ ANDØYA 3.APRIL 2022.

1.AK Kritikken lyder: «Faicho jakter utmerket i medvind og vekslende vind, høy fart og utmerket søksopplegg, får med seg masse terreng i god kontakt. Kort tid etter slipp fester Faicho stand, reiser villig og presist rype, rolig i oppflukt og skudd, utreder ok. Jakter glimrende etter arbeidet, stand på makker. Merker tungt føre men holder koken dagen ut og avsluttes med en flott 1AK. Apportbevis forevist. Tallkarakterer: Jaktlyst: 6 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 1 Stand m/makker, 1 Makkers Stand. Fuglebehandling: Presisjon: 4 Reising: 5. Slipptid 60 min.»

Eier/fører: Joakim Andreas Nicklasson Arntsen og oppdretter: Arne Klingsheim.

NBK gratulerer!

1AK til Tinderypen’s Faicho med E/F: Joakim Andreas Nicklasson Arntsen.