1AK til Tråsletten’s Øder
Tråsletten’s Øder (C.I.T. N JCH Raunakkens Cox – C.I.T. NJCH Tråsletten’s Svabø) fikk 1.AK på NAMDAL FHK NAMDALSPRØVEN 19.MARS 2021.

Kritikken lyder: «Øder viser oss et glimrende jaktsøk i beste fart og stil. Utnytter vind og terreng på en utmerket måte i god kontakt med fører. Holder en oppvisning med flotte fuglearbeider 4 ganger med djerv og presis reis og et presist arbeid uten reis. Alle gangene med komplett ro i oppflukt og skudd. Utreder erfarent alle ganger. Lykke til i VK – en soleklar 1.pr.AK. Apportbevis forevist. Tallkarakterer: Jaktlyst: 6 Fart: 6 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 5 Stm 2 Ms 1 Sj Fuglebehandling: Presisjon: 4, 4, 4, 4, 4 Reising: 6, 6, 6, 6. Slipptid 60 min.»

Eier/fører: Nils B.Skaar og oppdretter: Bjørn Tråslett.

NBK gratulerer!

Tråsletten's Øder med E/F: Nils B.Skaar
1.AK til Tråsletten’s Øder med E/F: Nils B.Skaar