1AK til Tråsletten’s Øtzi

Tråsletten’s Øtzi (C.I.T. N JCH Raunakkens Cox – C.I.T. NJCH Tråsletten’s Svabø) fikk 1.AK Fredag under SALTEN FHK`S PRØVE PÅ SALTFJELLET 23. APRIL 2021.

Kritikken lyder: «Øtzi jakter i meget stor fart med høy intensitet i god kontakt med fører. Øtzi viser gjennom hele dagen et utmerket jaktsøk i vekslende biotop og vind. Mot slutten av dagen ser vi at Øtzi trekker an og fester stand. Når fører kommer til letter rype presist foran Øtzi som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder korrekt. Senere sekunderer Øtzi makker, makker justerer og Øtzi går på og fester stand. Reiser villig og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder korrekt. Tildeles 1.pr.AK. Apportbevis forevist. Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 2 Stm Fuglebehandling: Presisjon: 4, 4. Reising: 5. Slipptid 60 min.»

Eier/fører og oppdretter: Bjørn Tråslett.

NBK gratulerer!

1AK til Tråsletten's Øtzi med E/F: Bjørn Tråslett.
1AK til Tråsletten’s Øtzi med E/F: Bjørn Tråslett.