1AK til Tråsletten’s Øy-Kjerringa

Tråsletten`s Øy-Kjærringa (Raunakkens Cox – Tråsletten’s Svabø) fikk 1. AK på BODØ JFF`S PRØVE I VIRVASSDALEN 27.- OG 28.AUGUST.

Kritkken lyder: «Starter ut i meget god fart og intensitet i medvind. Dekker det anviste terreng meget bra i godt samarbeid med fører. Fortsetter gjennom dagen og finnes i stand i lett bjørkekjærr. På ordre reiser Øy-Kjerringa ryper villig og presist, og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Fortsetter sitt gode søk, ny stand. Når fører kommer til letter ryper presist foran. RIOS. Under utredning tar hun ny stand, rype letter presist og rolig i oppflukt og skudd i tre situasjoner. Slipp på sammen med makker og like etter tar Kjærring stand. Ryper letter presist foran, og er rolig i oppflukt og skudd. Tildeles 1.AK Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4.»

Eier/Fører Åge Johan Lekanger/Linn Olsson  og oppdretter Bjørn Tråslett.

NBK gratulerer!