1UK Apport til Sandbuktas RZ Aylo

Sandbuktas RZ Aylo (Tromsørypa’s TS Zarek – Rebella av Valhall) fikk 1.UK Apport på NVK avd Troms apportprøve den 29.07.2023 på Setermoen.

Poengsum:
Søk: 10
Vann: 9

Totalt 19 poeng.

Eier/fører: Mats Clausen Furu og Oppdrettere: Sturla Pedersen.

NBK gratulerer!