1UK til LLeeloo Supergreen

LLeeloo Supergreen (Kvikksteps C – Leo – Lightspeed Lizzie av Valhall) fikk 2 x 2.premie UK & 1.UK under NGK`S GROTLIPRØVE 22.- TIL 24.APRIL 2022, hun ble dermed premiert alle 3 dager.

1.UK kritkken lyder: «Supergreen starter opp i beste fart og stil, får med seg mye terreng i flott dybde og bredde. Jakter glimrende gjennom lange slipp. Holder høyt klassenivå i alle disipliner. Stand langt ute, ryper letter RIOS, senere ny stand, reiser villig og presist ryper. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Det er en stor glede å tildele 1 pr UK. Tallkarakterer: Jaktlyst: 6 Fart: 6 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 2 Stand m/makker. 1 Makker stand. Fuglebehandling: Presisjon: 4, 4 Reising: 5. Slipptid 85 min.»

Eier/fører: Are Rønhovde og oppdretter: Odd Harald Sørbøen.

NBK gratulerer!

2.UK + 2.UK + 1.UK til LLeeloo Supergreen med E/F: Are Rønhovde.
2.UK + 2.UK + 1.UK til LLeeloo Supergreen med E/F: Are Rønhovde.