1UK til Vinterfjellets Queen of the night

Vinterfjellets Queen of the night(C.I.B. N SE UCH Vinterfjellets Sør Alex – Suhlegan O’Maze) fikk 1.UK på KARLSØY JFF`S VANNØYPRØVE 13.FEBRUAR 2021.

Kritikken lyder: «Queen jakter hele dagen på tidvis tungt føre med høy intensitet og meget stor fart i god kontakt med fører. Revierer anvist terreng fornuftig. Stand. Reiser villig løpende stegg som letter noe upresist. Rolig i oppflukt og skudd.  Senere to nye stander med jaktlige inngang som ender med villige reiser og presise fuglearbeid. Komplett rolig i oppflukt og skudd. En viltfinner som tildeles 1.pr.UK. Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 3 Stm 1 Mst Fuglebehandling: Presisjon: 3, 4, 4 Reising: 5, 5, 5. Slipptid 60 min.»

Eier/fører: Ronny Hansen/Linda Hauge Elveskog og oppdrettere: Kurt R Landau & Heidi Mathilde Johansen.

NBK gratulerer!

Vinterfjellets Queen of the night
1 UK til Vinterfjellets Queen of the night med fører: Linda Hauge Elveskog