1UK til Viva

Viva  (N UCH Suhlegan Obelix – Vakkuniva-tarzan:s Ts Besiie Vi) fikk 1.UK på TELEMARK FHK`S RJUKAN2-PRØVE 25.- TIL 27. SEPTEMBER 2020.

Kritikken lyder: «I små kupert høyfjellsterreng jakter Viva meget godt i energisk stil. Dekker anvist terreng på en glimrende måte i god kontakt med fører. Fortsetter sitt glimrende søk. Stand som holdes lenge, på ordre reiser Viva presist ryper og er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Viva har i hele dag vist oss et glimrende søk, behersker alle vindretninger. Viser oss et glimrende fuglarbeid og tildeles idag 1.pr.UK. Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 1 Stm Fuglebehandling: Presisjon: 4 Reising: 5. Slipptid 62 min.»

Eier/fører: Yngve Tveit og oppdrettere:  Bjørnulf & Randi Charlotte Opgård Mikkelsen.

NBK gratulerer!