Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)

Rasespesifikk avlstrategi (RAS) er et dokument som NKK har bedt alle klubbene lage innen 1. januar 2014. 

Offisiell versjon fra NKK sine sider

NKK skriver i sin bestilling at «dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler for avl og oppdrett er fundamentet som RAS skal bygge på». NKK ønsker at RAS evalueres årlig og revideres hvert femte år.  Vi har med utgangspunkt i jubileumsbokas tekst om rasens historie, gjeldende avlsplan, tallmaterialet fra bretonbasen samt avlsrådets og styrets erfaringer og vurderinger, laget en første versjon av RAS for breton. Avlsplanens mål og tiltak er uendra  i RAS, mens teksten fra øvrige kilder og andre deler av avlsplanen, blant annet status, er redigert og oppdatert med nye tall.  Styret er av den oppfatning at i framtida vil avlsplanen vår bli helt integrert i RAS og at RAS på den måten vil erstatte avlsplanen.

 

Rasespesifikk avlsstrategi
Rasespesifikk avlsstrategi
NBK RAS 6 jan 2014.pdf
Version: 6.1.2014
512.7 KiB
476 Downloads
Details