Leirdueskyting

Medlemmer av NBK-Hordaland er hjertelig velkommen til å bli med på leirdueskyting sammen med hundeutvalget i Bergen Jæger- og fiskeforening, onsdag 3. juni. NBK-medlemmer som ikke allerede er medlem av BJF, innrømmes foreningsrabatt. BJF stiller med instruktører om det skulle være behov for instruksjon. Vel møtt!