1AK Lavland til Kamvatnet’s Mamma Mia

NORDJV-10 Kamvatnet’s Mamma Mia (DK JCH Syrach og Kamvatnet’s Aqua Vita) fikk 1.AK Lavland på VESTFOLD FHK`S VESTFOLD 1-PRØVE 30/9 TIL 2/10-2016

NBK Gratulerer Eier/Fører: Hedda Næs og Oppdrettere:Morten Johnsen og Anne Lise Vedeler.