1AK til Vanity Kitchenette

NV-11 Vanity Kitchenette (INT CH Tempo Du Vallon De La Rigaude – WW-08 Bird Des Pigenettes) fikk 1.AK Lavland på HED-OPP FHK`S MJØS-PRØVEN II 20.- TIL 23. OKTOBER 2017.

Fører: Torger Olsen og oppdrettere og eiere: Gitte Hjorth Sørensen og Hallgeir Bergh.

NBK gratulerer!