Rasekompendium

Klubben har trykket opp flere eksemplarer av kompendium breton. Hvis tillitsvalgte ønsker det, sendes det på forespørsel vederlagsfritt.

Andre som ønsker det, betaler 50 kr. + ev. porto.

Jan Monsen er ansvarlig for rasekompendiumene. Alle henvendelser om rasekompendium: [email protected]