Reisavannet’s Zr-zelica ny N UCH

Reisavannet’s Zr-zelica (Rollex – Locar’s Shooting Star Zela) fikk sitt 2 CERT på utstilling i regi av Lillehammer Og Omegns Jff den 25.November 2017. Zelica har ifra tidligere oppnådd 1.VK på jaktprøve, og hun oppfyller hun dermed kravet for NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH) forutsatt godkjent søknad hos NKK.

Utdrag fra NKK’s championatregler:

Alternativt: 
To ganger certifikat på utstilling, under to forskjellige dommere, samt 1. premie i VK
på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper: Høyfjellsprøve,
lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk prøve.

NBK Gratulerer eiere/førere: Jan B. Skrøppa og Oppdretter: Tor Eivind Båtnes.