Invitasjon til årsmøtet 10. februar 2018

NBK ønsker velkommen til årsmøtet på Scandic Hell Hotell lørdag den 10. februar 2018 kl. 16.00.

Invitasjon:

Invitasjon Årsmøte 2018