1UK til Hulk av Sáráhkká

Hulk av Sáráhkká (Reisavannet’s Zb-sam – Di Centa Av Sáráhkká) fikk 1.premie UK på OFOTEN FHK`S PRØVE PÅ ALTEVANN 7.- OG 8. APRIL 2018.

Eier/fører: Stig Linnes og oppdrettere er: Anne Grethe Bakkevold og Rolf Gullik Sarre.

NBK gratulerer!