Brufjorden’s Isy ny N UCH

Brufjorden’s Isy (Deco – Brufjorden’s Eb Assi) ble BIR / Best i Rasen på VFKS Fuglehund utstilling lørdag den 26.Mai 2018 i Bergen og hun ble dermed tildelt sitt tredje CERT / Certifikat / Fullcertet.

Isy fikk 1.AK på KAUTOKEINOPRØVEN 7. SEPTEMBER 2017 og oppfyller dermed kravet for NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH) forutsatt godkjent søknad hos NKK.

Eier/fører og Oppdretter er: Svein Hjelle.

NBK gratulerer!