Svar på søknad ifra Mattilsynet

NKK har søkt Mattilsynet om dispensasjon dispensasjon fra regelverket om aktivitetsforbud for hund som er lovlig kupert i sitt hjemland. Mattilsynet har nå behandlet søknaden med det resultat at den har blitt avslått. NKK tar avgjørelsen til  orientering, men vil komme med en kommentar. NBK avventer videre arbeid inntil NKK har kommet med sin kommentar.

 

Mattilsynets begrunnelse:

Svar På Søknad Fra MT (161.9 KiB, 63 downloads)