NBKs Lavlandsprøve i Skogbygda 5 – 7. oktober 2018 – med premieliste

NBK ønsker velkommen til klubbens lavlandsprøve. Vi forventer bra med fugl i terrenget, og et flott sosialt samvær med fuglehundvenner fra hele landet.

Prøven vil foregå fredag 5. oktober – søndag 7. oktober 2018. VK lørdag og søndag, UK/AK fredag, lørdag og søndag.

På grunn av tidlig innhøstning og påfølgende høstsåing har vi ikke mulighet til å sende ut mer enn tre partier pr dag. Vi beklager dette!

Neste oppdatering av partilister vil bli torsdag 4. oktober med mindre det er store endringer.

Vi tar sikte på å gjennomføre fire UK/AK partier på fredag. På lørdag blir det VK kvalifisering med to VK partier. I tillegg vil vi ha to UK/AK partier. På søndag er det VK finale og 3 UK/AK partier.
Pris per dag: Kr 550,- for UK/AK og kr 600,- for VK. Betales via min side elektronisk på www.nkk.no. Ved påmelding må du velge hvilken dag(er) du ønsker å starte. UK1 fredag, UK 2 lørdag og UK 3 søndag. Samme gjelder i AK.

Opprop alle dager klokken 08.00 v/ Sanngrund Camping, Oslovegen 910, 2100 Skarnes.

NB! Ulovlig trening på terreng som klubben disponerer til prøven kan ikke aksepteres, og vil føre til utestengelse fra våre arrangementer!

Forespørsler om endringer sendes på mail til [email protected] Dette gjelder også ved trekking av hund.

Husk å ta med registreringspapirer og gyldig vaksinasjonsattest. For å få 1.AK må apportbevis kunne framlegges, alternativt vise apport på eget medbrakt apportobjekt.
Vi henstiller til alle å ta opp hundemøkk.

Facebook evnet

WEB-påmelding: Påmelding på web

Norsk Breton Klubb v/ Kenneth Sveen Eidsliveien 51 1940 Bjørkelangen

Påmeldingsfrist: 14. september 2018. Vi har som mål å publisere foreløpige lister 19. september 2018.

Prøveleder:

Anders Ellefsen Mobil: 992 67 156 E-post: [email protected]

Regelverk ved refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart; Full refusjon. Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart; 75% refusjon Veterinær- eller legeattest innsendt innen prøvestart; 75% refusjon Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart; 75% refusjon

 

Premieliste: 

Premieliste alle dager

 

 

Foreløpige partilister: (oppdatert 6. oktober)

Partilister Fredag 05.10.2018

Partilister Lørdag 06.10.2018

Partilister Søndag 07.10.2018

Venteliste Fredag 05.10.2018

Venteliste Lørdag 06.10.2018

Venteliste Søndag 07.10.2018