1AK til Litjåsen’s Nikki

Litjåsen’s Nikki (Tinderypen’s Odin – N UCH Litjåsen’s Rikke) fikk 1.AK på NVK TRØNDELAGS HØGKJØLPRØVE 21.OKTOBER 2018.

Eier/fører og oppdrettere: Gunnar og Ann-Katrin Handberg.

NBK gratulerer!