Endring av annonsering av kull – overgang til BretonBasen

Styret vedtok i sak 42/18 endring av annonsering av kull. Kull vil fremover bli annonsert i BretonBasen. NBK går med det over til det samme systemet som de øvrige rasene i gruppe 7. Her vil man lettere og raskere ha tilgjengelig indekser til foreldredyr, resultater på utstilling, kunne lese kritikker fra jaktprøver og få opp fiktiv stamtavle. 

All informasjon som tidligere ble benyttet ligger fortsatt som tekst i kulloversikten i BretonBasen. Trykk på + tegnet foran aktuell parring, og informasjonen blir synlig. 

I en innkjøringsperiode vil kullene ligge både på hjemmesiden og i BretonBasen

Ny kulloversikt:

https://breton.datahound.no/admin?admin_username=innsyn&admin_password=innsyn&login=login&vplliste=1