Nytt diskusjonsforum på Facebook

Styret i NBK har vedtatt å etablere et diskusjonsforum på Facebook for å møte de moderne tiders krav.  Gruppen er et supplement til «Norsk Breton klubb sin gruppe» og er ikke en gruppe for bilder fra jakt, skryt av premiering o.l. Det skal kun gjøres i «Norsk Breton klubb sin gruppe»

For forumet gjelder følgende regler:

-Gruppen er kun for medlemmer av NBK.

-Bruk normal folkeskikk

-Hold diskusjonen saklig

-Det er ikke anledning til å skrive støtende, vulgært, injurerende, hatsk, truende, eller andre typer innlegg som er i strid med gjeldende lovverk eller normal folkeskikk. Det blir tatt kopi av slike innlegg, og bruker vil bli rapportert til Facebook for gjennomgang. Bruker vil også bli blokkert fra forum inntil tilfellet er avklart.

-Administrator og moderator(ene) på disse formuene forbeholder seg retten til å fjerne, redigere, flytte eller stenge et hvert tema/diskusjon når de anser det nødvendig. Direkte faktafeil kan bli slettet. Administrator og moderator(ene) på forumene forsøker å fjerne eller redigere alle støtende innlegg så fort som mulig. Brukerne oppfordres til å rapportere overtramp til moderator/administrator, grove tilfeller bør rapporteres direkte til Facebook.

-Personangrep direkte eller indirekte vil bli moderert, og rapportert til Facebook.

-Styret tar ikke del i diskusjoner. Alle henvendelser til styret skjer til [email protected]

-Det er ikke lov å gjengi materiale med kopirett (Kopinor.no)

-Alle former for reklame er forbudt, inkludert kjøp og salg.

 

Link til gruppen: https://www.facebook.com/groups/1128752020610299/

NBK håper diskusjonsforumet kan føre til sunne diskusjoner rundt NBK, fuglehund og Breton.