Praktisering av avlsplanen (styresak 20/18 – Avlsplan)

Styret og avlsrådet har ferdigstilt sin gjennomgang av Avlsplanen og Retningslinjer for avlsrådets arbeid. Målsettingen med arbeidet har vært å tydeliggjøre intensjonen bak dokumentene, gjennom klare praktiseringsprinsipper, slik den var tenkt jfr. årsmøtevedtak 2016.

Konsekvensen av endringen er følgende:
* Nytt «Skjema for vurdering av kull» skal alltid følge med forespørsel om parring. Skjema ligger på breton.no > Avl og helse > Avl > Informasjon til oppdrettere
* Alle som har vært i kontakt med AR og har fått vurdert sitt kull før parring til å være ihht kriterier for publisering vil kunne få annonsere på breton.no. (merk at begrepet godkjenning er fjernet fra teksten i avlsplanen).
* AR vurderer kombinasjonen og gir tilbakemelding til oppdretter basert på avlsplanen med følgende vurderingsvarianter:
1. Kombinasjonen er anbefalt, og i tråd med intensjonene i avlsplanen til NBK
2. Kombinasjonen er i henhold til avlsplanen i NBK
3. Kombinasjonen tilfredsstiller minstekravene i avlsplanen i NBK.
4. Kombinasjonen er ikke i henhold til minstekravene i avlsplanen satt av Årsmøtet i NBK, og kan ikke publiseres på breton.no.

* Annonsen på breton.no skal i klartekst inneholde vurderingsvariant 1, 2 eller 3.
* Som en følge av innføring av vurderingsvarianter går vi tilbake til å annonsere kullene på breton.no under menypunktet kulloversikt som tidligere.