Omlegging av indeks-system, status pr 12.03.2019

Ved årsmøte ble det vedtatt å legge om indekssystemet slik at referanseverdien til enhver tid skal være 100. Det blir da lett for enhver å forholde seg til om individet, eller kombinasjonen av to individer ventes å gi fremgang eller ikke.

For individet må indeks være over 100 for at man skal kunne si at individet antas å avle bedre enn gjennomsnittet for rasen. For en kombinasjon blir det samme tallet 200 for enhver indeks.

Dette betyr at dagens indekser vil falle betydelig. Fallet blir forskjellig for de tre indeksene, avhengig av hvor god fremgang vi har hatt siden tidenes morgen.

Snittet blir da beregnet ut fra den «avlsaktuelle populasjonen» opp til 9 år. Dette er et noe annet utvalg enn vi har satt som referanse tidligere. Selvfølgelig blir hanner brukt i avl etter fylte 9, men det er unødig kompliserende for indeksberegningen å operere med forskjellig alder på tisper og hanner. Indeksene i BB er etter gammelt system inntil vi kommer med nyhetssak om at systemet er lagt om. Vi har ikke noen klar dato for dette enda.

Konsekvens: 

Hofteindeks er beregnet til å falle med ca 8 punkter. Korreksjonene «er lik» for alle hunder, så innbyrdes vil ikke dette gi utslag. Det vil si at en hund som i dag har 108 vil få 100 etter omregning. Dette er viktig når man planlegger nye kull.

En kombinasjon bør da altså ha 216 etter gammelt system, for å nå kravet etter nytt system, og derved forventes å avle bedre enn snittet. Jo høyere tallet er jo bedre. At kravet faller (før 224) skyldes en annen periodisering av HQ tall som gjennomsnitt, en ved beregning av gammel indeks.

Vi har foreløpig ikke beregnet hvor mye jaktlyst og viltfinnerindeks vil falle. Det jobbes det med. I den nye planen er det ikke noe eksakt krav til disse, men man bør nok ha 246 for jaktlyst og 216 for viltfinnerevne for å få «200» etter ny regning. Vi kommer tilbake til beregninger på disse så snart vi har de klare.

Vi ønsker å gjøre dette på en skikkelig måte. Dagens indekser avrundes av indeksprogrammet. Derfor er det ikke helt riktig å si at man bare kan trekke fra 8. Korreksjonen er reelt 7,84. Dette må derfor programmeres inn i Indeksprogrammet, slik at vi ikke får feil som følge av avrundingen.

Vi kommer tilbake med info så snart vi har det. Avlsrådet og styret blir kontinuerlig oppdatert på prosessen.

Årbok 2018 lages med indekser fra gammelt system slik at den er sammenlignbar med tidligere årganger. Nye lister for jaktlyst og viltfinnerevne lages i tråd med ny avlsplan så snart vi har nye indekser på plass.