Omlegging av indeks-system, status pr 23.04.2019

Ved årsmøte ble det vedtatt å legge om indekssystemet slik at referanseverdien til enhver tid skal være 100. Det blir da lett for enhver å forholde seg til om individet, eller kombinasjonen av to individer ventes å gi fremgang, eller ikke. For individet må indeks være over 100 for at man skal kunne si at individet antas å avle bedre enn gjennomsnittet for rasen. For en kombinasjon blir det samme tallet 200 for enhver indeks.

Dette betyr at dagens indekser vil falle betydelig. Fallet blir forskjellig for de tre indeksene, avhengig av hvor god fremgang vi har hatt siden tidenes morgen. Et anslag vil være at disse faller som under. Det vil være variasjoner på hvor mye, avhengig av slektskap, mengde dokumentasjon ( f.eks hvor mange slektninger som er stilt på prøve osv):

Jaktlyst faller med «23»
Viltfinnerevne faller med «8»
Hofter faller med ca «12» for de aktuelle avlsdyrene i den levende populasjonen. For hofter har vårt tidligere snitt på 224 vært ganske korrekt. Nye kull bør ha 224 for hofter.

Snittet blir så beregnet ut fra den «avlsaktuelle populasjonen» opp til 9 år. Dette er et annet utvalg en tidligere. Selvfølgelig blir hanner brukt i avl etter fylte 9, men det er unødig kompliserende for indeksberegningen å operere med forskjellig alder på tisper og hanner. Indeksene i BB er etter gammelt system inntil vi kommer med nyhetssak om at systemet er lagt om.

Konsekvens: 

Når man planlegger nye kull er det viktig at man får det dobbelte av disse tallene dersom man vil avle over snittet.

Jaktlyst = 123, Viltfinnerevne = 108, og Hofter = 112

Hvor er vi nå ?

Indeksprogrammet er nå til omprogrammering i Tyskland. Vi må programmere inn den aktive avlsbasen som referanse, vi legger også inn en styringfil (parameterfil) slik at vi selv kan justere Avlspopulasjonen ettersom tiden går. Vi må også gjøre noen justeringer i BB som er satt i gang.

Vi håper å lansere resultatet snarlig. Vi vil i den anledning lage en «Spørsmål og svar» side slik at man kan lese gjennom andre spørsmål som er stilt før man evt sender inn egne.