Krav på utstillingspremie for avl

Vinterens jaktprøver har vært en stor suksess for rasen! I vinter har vi fått en rekke nye, topp premierte hunder. Spesielt gledelig er det at mange hannhunder har oppnådd høye premieringer på prøvene. Det er svært viktig for det videre avlsarbeidet at disse kommer med i vurderingene når oppdrettere ser seg om etter partnere for nye kull, siden vi i lang tid har hatt ett stort underskudd på gode hannhunder.

I den nye avlsplanen foreligger det nye krav for godkjenning og publisering av kull i NBK. I den forbindelse vil vi peke på det punktet som krever utstillingspremie for begge hundene i bruks, åpen eller championklasse. Kull kan altså ikke bli godkjent av avlsrådet om ikke disse krav er oppfylt!

Mange av våre nye, unge aktuelle stjerner har ingen premiering fra utstilling. Vi vil derfor oppmuntre alle til å få dokumentert også de eksteriøre kvalitetene, så se derfor til å få gjort dette i løpet av sommeren. Dermed kan vi bygge videre på den bølge av medgang som klubben nå opplever!

For avlsrådet i NBK
Øyvind Nagelhus