Omlegging av indeks-system – programmet er levert. Status pr 23.05

Programmet fra Tyskland er nå levert. Det er et nytt program siden vi nå skal definere indeks 100 som den levende populasjonen. Tiden var gått i fra det gamle programmet

Det gamle programmet var lukket, og ga ingen utfyllende informasjon utover indeksene. Det nye er således et mye bedre verktøy, og gir oss også mulighet å se hvordan indeksen avhenger av egen prestasjon, av hundens slektninger, og total. Det gir oss lettere mulighet for å forklare hvorfor indeksene vil variere, og hvordan den er vektet. Alle snittene er satt i parameterfiler, slik at NBK nå vedlikeholder alt selv.

Vi får enkelt oversikt over effektive individer i beregningen, snitt, standardavik, gjennomsnitt, varians med mer. Det nye programmet gir også feilrapporter i stamtavler. Slike feil tar vi opp med NKK som kan rette det. For en del hunder så er samme hund registrert med flere forskjellige registreringsnummer. Vi har startet å analysere problemet, og har dialog med NKK om det.

Vi har igjen litt testing og kvalitetsikring. Dr. Reiner Beuing har som vanlig bidratt uten å legge bånd på seg, og som vanlig vederlagsfritt for oss. Stor takk til Reiner.

 

Praktisk overgang

NKK har vært forsinket med godkjenning av prøver. Vi har purret opp, og det betyr at vi får mye nye data over helgen. Det er også nye hq tall rett rundt hjørnet. Målsetningen er å presentere nye indekser senest i løpet av neste uke, da det ellers vil bli 2-3 oppdateringer på en uke.

Det vil sikkert bli en del spørsmål i overgangen. Ferien står for døren, men vi vil svare så fort vi kan. Spørsmål vil bli samlet opp i et spørsmål og svar dokument, slik at alle bør lese det først. Noe kan vi sikkert besvare på direkten, andre spørsmål må vi gjerne undersøke nærmere. Oppdager man feil er det fint om det taes opp i en hyggelig tone. Vi minner om at feil som også finnes i dogweb må taes opp med NKK, og eventuelt aktuell prøveledelse. NBK har ikke mulighet å rette feil som finnes der.