Tispe- og hannhundliste i Bretonbasen

NBK ønsker i større grad å profilere / fremheve de antatt beste hundene i populasjonen. Dette gjøres i en egen tispeliste og en egen hannhundliste i Bretonbasen. Listene er et hjelpemiddel for oppdretter som selv vil finne en parringspartner for sin hund. Hvis kombinasjonen oppfyller kravene til totalindekser vil kullet kunne bli annonsert på nettsiden.

Hunder som er premierte på jaktprøver prioriteres i avl framfor ikke-premierte hunder. En premie fra jaktprøve sier ingenting om hundens avlspotensiale, men den kan si noe om dens kvaliteter og dressurbarhet.

 

Kriterier for å komme på listen er:

· Hunden må ha tilstrekkelig jaktlig dokumentasjon (i Norge). Dette forutsetter minimum fire jaktprøvestarter og fire muligheter på fugl (egen + makkers stand i konkurranse med makker).

· Det må være beregnet avlsindeks for alle tre egenskaper.

· Hunden må være premiert på jaktprøve med minimum 3. premie UK/AK.

· Hunden må være premiert på utstilling i bruks-, åpen- eller championatklasse.

· Eier må være medlem av Norsk Breton Klubb.

Følgende hunder kan ikke føres inn, eller lenger stå i listene:

· Hunder med gemyttmessige anmerkninger fra prøve eller utstilling. En ekskludering kan revurderes etter minimum 3 nye starter uten gemyttproblemer.

· Oppnådd max 50 valper i Norge

· Sykdom (eierinnmeldt)

 

Listen kan sorteres etter de enkelte indekser eller summen av disse. Listen oppdateres og administreres av AR/ Datagruppa. Det er eier som melder inn ønske om oppføring på listene til Datagruppa ved Kenneth Sveen på e-post [email protected]. Eier må selv sjekke at hunden oppfyller kravene og at eiers medlemskontingent er betalt.

 

Dokumentasjon på jakt- og utstillingspremie sendes inn dersom dette ikke allerede er registrert i DogWeb. Eier kan også be om at hunden fjernes fra listen. Dette gjøres på e-post til [email protected].

 

Hannhundliste

Tipseliste

Elitehunder

 

BretonBasen:

https://breton.datahound.no/