Nye indekser publisert

Indeksene er nå justert i henhold til årsmøtevedtak. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme. 100 representerer etter omlegging «gjennomsnittshunden».

For jaktlyst brukes gjennomsnitt jaktlyst som grunnlag, for viltfinnerevne er gjennomsnitt viltfinnerevne ((stand med makker/stand med makker+makkerstand)*6), og for hofter gjennomsnittlig HQ tall. Alle snitt refererer seg til den levende populasjonen i avlsdyktig alder. 

MERK! For hunder som mangler hq tall, enten de er utenlandske, eller venter på HQ-tall i Norge, kjøres en standard translasjon av bokstaven i HD systemet, for å få mest mulig sikker indeks fra stamtavlen.  Vi er helt avhengig av dette for importerte hunder, og  hunder med mange importer i stamtavlen hvor HQ informasjon ikke blir tilgjengelig. Denne beregningen brukes på alle hunder som mangler HQ, men som har kjent hoftestatus. Man vil da oppleve at indeksen endrer seg når hoftebildet på ens unghund er avlest hos NKK, og igjen når hunden får sitt endelige HQ tall. Når HQ tallet foreligger er det det som brukes.

Indeksene er nå basert på de aller nyeste data. Alle indekser er justert, men rangeringen mellom hundene er ikke endret, utover at det kan ha endret seg som følge av nye data, eller avrunding opp eller ned i systemet. 

Verdiene faller ulikt for ulike hunder, avhengig av hvor på normalfordelingskalaen de befinner seg. En gjennomsnitthund endrer seg lite, mens de sterkeste og svakeste endrer seg mye. Dette skyldes noe som vi kaller for «strekking». Strekking er et tall vi multipliserer alle hunder med, slik at indeksene skal få et normalt utfallsrom rundt 100. For eksempel fra 70 – 130. 

Vi har endret strekking på alle indekser, i forhold til egenskapenes normalfordeling og variasjon. Man kan derfor ikke sammenligne de nye indeksene, med indeksene man hadde etter gammelt system. Alle tre indekser vil nå ha et maksimalnivå rundt 135. (mot fra før da varierte maksnivå fra 140-200)

Ved strekking blir ikke den interne rangeringen av hundene endret, men de antatt beste skalert ned mer, enn de som er rundt gjennomsnittet. For eksempel en som hadde 150 kan gå ned til 130, mens en hund som hadde 104, kanskje bare faller til 103. Rangeringen dem imellom er ikke endret. Det er som om du tegner 10 streker på et gummistrikk, strekker strikken. Strekene endrer ikke plassering i forhold til hverandre, men avstanden mellom de øker og minsker forskjellig med ulik strekk. 

Vi vil presentere grafer som viser fordelingen for de nye indeksene snarlig. 

I det gamle programmet hadde vi ikke tilgang til parameterne og strekking, det har vi nå. Strekkingen i det gamle programmet var for stor for jaktlyst og viltfinnerevne, det gjorde at indeksene kunne variere for mye, helt opp til 199. Strekkingen for Jaktlyst og viltfinnerevne er justert ned slik at indeksene vil variere nærmest opp mot anbefalt verdi for hele populasjonen, som skal være fra 70-130, med 100 som gjennomsnitt. Særs gode eller svake hunder, vil allikevel kunne «sprenge» skalaen.

Vi må nå venne oss til å leve med de nye verdiene som kretser rundt snittet som nå er 100 for alle tre egenskaper. Alle tre har også en maksimalverdi rundt 135. 

Med lite data om en hund vil programmet trekke mot gjennomsnittet for rasen. Med økende dokumentasjon om hund og familien vil styrken rundt indeksen øke og balansere seg rundt prestasjonen. Indeksene påvirkes av prestasjonene av individene i hundenes stamtavler, og egne prestasjoner.

Med den nye strekkingen så er indeks-verdiene mer sammenlignbare på tvers av egenskapene, enn de var før, så 110 kan man kanskje si er «very good» uansett egenskap. 

Tenk gjerne gradering fra utstilling:

100= Good

110= Very Good

120 = Excellent

130…….

 

Dataproblemer

Vi har støtt på store problemer med data fra Dogweb. Vi har satt i gang et arbeid for å rette på det. Feilrettinger vil føre til at data endrer seg fortløpende.

  • Stamtavle feil, noe har vi rettet.
  • Det er veldig mange hunder som er registrert flere ganger, typisk importhunder. Piney Run Sam er for eksempel registrert på hele 6 forskjellige måter. Systemet oppfatter da han som 6 forskjellige hunder, og avkommene vil ikke vurderes samlet av indekssystemet, som søsken. Dette jobber vi videre med, men NKK vil ikke rette nødvendigvis
  • Feilregistrering fra jaktprøve og hvor det er feil registreringer på hunden. Ta kontakt med NKK og prøveledelse som er de eneste som kan rette feil. 

Det tar litt tid før hjemmesiden er oppdatert alle plasser. Vi publiserer grafer og rangeringslister etterhvert.