1UK Apport til Svarte-Maya frå Sylvhødn

Svarte-Maya frå Sylvhødn (Vistasdalens Bajas -Opphaugen’s Kamille) fikk 1.premie UK Apport Søndag på NVK sin Apportprøve ved Åstjern 28.07.2019.

Poengsum Søndag : 10 (søk) – 8 (vann)  Totalt: 18.

Eier/fører og oppdrettere: Kristin Kværna og Rune Kværna

NBK gratulerer!