NBKs Lavlandsprøve m/CACIT i Skogbygda 27–29. Sept.

NBKs Lavlandsprøve med CACIT i Skogbygda 27 – 29. September 2019 –

Det blir avholdt prøve.

Ledige plasser i VK. Korte ventelister i UK/AK

 

*ALVORLIG SYKDOM HOS HUND: Oppdatert 23. september kl 17:50*

HOVEDSTYREMØTE NKK 23. SEPTEMBER:
NKKs Hovedstyre vedtok i et ekstraordinært møte mandag 23. september å opprettholde HS-vedtakene 75 og 76 om innstilling av terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet inntil videre. De har imidlertid oppdatert listen for prøvetyper med unntak. Se den oppdaterte listen på NKKs nettsider

Endelige partilister for søndag er publisert – obs siste oppdatering kl 22.30.

NBK ønsker velkommen til klubbens lavlandsprøve. Vi forventer bra med fugl i terrenget, og et flott sosialt samvær med fuglehundvenner fra hele landet.

Prøven vil foregå fredag 27. september til søndag 29. september 2019. VK fredag og lørdag, UK/AK fredag, lørdag og søndag.

Vi tar sikte på å gjennomføre VK kvalifisering med tre partier, i tillegg to UK/AK partier på fredag. På lørdag blir det VK finale med CACIT og fire UK/AK partier. På søndag blir det fire UK/AK partier. Dersom det blir mange påmeldte på søndag kan vi ha et parti til

Pris per dag: Kr 550,- for UK/AK og kr 600,- for VK. Betales via min side elektronisk på www.nkk.no. Ved påmelding må du velge hvilken dag(er) du ønsker å starte. UK1 fredag, UK 2 lørdag og UK 3 søndag. Samme gjelder i AK.

Opprop alle dager klokken 08.00 v/ Sanngrund Camping, Oslovegen 910, 2100 Skarnes.

NB! Ulovlig trening på terreng som klubben disponerer til prøven aksepteres ikke, og vil føre til utestengelse fra våre arrangementer!

Forespørsler om endringer sendes på mail til [email protected] Dette gjelder også ved trekking av hund.

Husk å ta med registreringspapirer og gyldig vaksinasjonsattest. For å få 1.AK må apportbevis kunne framlegges, alternativt vise apport på eget medbrakt apportobjekt.

Vi henstiller til alle å ta opp hundemøkk.

Facebook event

WEB-påmelding: Påmelding på web

Norsk Breton Klubb v/ Kenneth Sveen Eidsliveien 51 1940 Bjørkelangen

Påmeldingsfrist: Fredag 6. september 2019. Vi har som mål å publisere foreløpige lister mandag 9. september 2019.

Ved påmelding etter ordinær frist påløper et gebyr på kr 50.

Prøveleder:

Anders Ellefsen Mobil: 992 67 156 E-post: [email protected]

Regelverk ved refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart; Full refusjon. Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart; 75% refusjon Veterinær- eller legeattest innsendt innen prøvestart; 75% refusjon Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart; 75% refusjon. 

Partilister:

UK/AK  og VK fredag

UK/AK lørdag 

UK/AK søndag

Venteliste lørdag

Venteliste søndag

Premieliste:

Premieliste