1UK til Perla

1.UK til Perla

Perla (Messi – Storbakken’s Fa Mocca) fikk 1.UK på NVK TRØNDELAG SIN HØGKJØLPRØVE 19. OKTOBER 2019. Perla var prøvens eneste hund som ble tildelt 1.UK og hun ble dermed også kåret til prøvens Beste UK – hund!

1.UK Kritikken lyder som følger: «I vekslende vind og skrått furuskogterreng starter Perla i stor fart og fin stil og livlig aksjon i god kontakt. Får med seg mye terreng både i bredde og dybde og jakter med høy intensitet og utmerket kontinuitet. Vi finner Perla i stand og hun reiser djervt og presist rype og forfølger. Viser seg som en overskuddshund som behersker alle vindretninger. På ny finnes Perla i stand, avanserer til ny stand og reiser villig og presist rype og er rolig i oppflukt og skudd. Tildeles en velfortjent 1.UK. Slipptid 60 min. Tallkarakterer: 6,5,6,4,4,4»

Eier/fører og oppdretter: Håkon Harry Brækken.

NBK gratulerer!

1.UK til Perla med E/F: Håkon Harry Brækken.