2x1AK til Rypleja’s Tarha

Rypleja’s Tarha (N J(K)CH N JCH Reisavannet’s Ja-kaos – N UCH N J(K)CH Ismenningens B-caza) fikk 1.AK begge dager på VEST-FINNMARK FHK`S SENNALANDSPRØVE 28.- OG 29.SEPTEMBER 2019. Med 2 x 1.premie AK i boks ble hun dermed også prøvens Beste AK-Hund!

En av kritikkene lyder som følger: «Tarha jakter med meget høy intensitet, lett elegant stil og aksjon. Dekker terrenget og utnytter vind meget fornuftig i god kontakt med fører. Stand, på ordre reiser Tarha villig og presist ryper. Det skytes og Tarha er rolig. Utreder erfarent. Apportbevis forevist. 1.AK. Slipptid 60min. Tallkarakterer: 5,5,6,4,4,4.»

Fører: Per Johnny Skjæran og Eier/oppdretter: Kristel Marie Pedersen.

NBK gratulerer!