Uttak til NM-Lag Lavland 2019

Avlsrådet tar nå imot påmelding til NM Lag Lavland – som avholdes i Østfold 10.Oktober 2019.

Alle som er interessert i å delta bes sende påmelding til avlsrådet på [email protected] innen 6.Oktober kl 18.00. Vennligst også oppgi oppnådde Championatpoeng.

Poeng regnes ut etter følgende kriterier: «Laget tas ut med bakgrunn av oppnådde championatpoeng på lavland året før (ganget med en) lavland samme år (ganget med to). Laget skal primært bestå av hunder med VK erfaring og premier i fra lavland. Av respekt til de andre raseklubbene skal de hundene som tas ut ha minimum 1.AK på lavland.»