2x1UK Apport til Vinterfjellets KB Multe

Vinterfjellets KB Multe (Bergkamp – Vinterfjellets Bk Kurta) fikk 2 x 1.premie UK Apport på Vest-Finnmark avd Alta sin apportprøve 8-9 juli 2023.

Poengsum:
Søk: 9
Vann: 8

Totalt 17 poeng.

Poengsum:
Søk: 10
Vann: 8

Totalt 18 poeng.

Eier: Tove-Mette Linnes /fører: Tommy Linnes og oppdrettere: Heidi Johansen og Kurt Landau.

NBK gratulerer!

2×1.UK Apport til Vinterfjellets KB Multe med E: Tove Mette Linnes.