2x1UK til Rypleja’s CN Nova

Rypleja’s CN Nova (Kvikksteps C-Neo – Ismenningens B-Caza) fikk 2 x 1.UK på HARSTAD OG VESTERÅLENS FHK`S PRØVE PÅ ANDØYA 31.MARS TIL 3.APRIL 2022.

1.UK kritikken: «På meget tungt starter Nova meget godt og jakter i flott energiske slag. Utover dagen jakter Nova bedre og får med seg masse terreng, fortsetter et flott søk i motvind. Fester stand, jakter seg til ny stand. Når fører kommer på jaktbart hold letter rype og Nova er rolig i oppflukt og skudd. Senere ny stand reiser villig og presist rype og er rolig i oppflukt og skudd, utreder ok. Tildeles 1 pr. UK. Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 2 Stand m/makker. Fuglebehandling: Presisjon: 4,4 Reising: 6,6. Slipptid 90 min.»

Eier/fører og oppdretter: Kristel Marie Pedersen.

NBK gratulerer!