RETNINGSLINJER FOR AVLSRÅDETS ARBEID.

(kan redigeres av styret ved behov). Vedtatt i Årsmøte 13. februar 2016. Redigert av styret 27.09.20

Avlsrådets er styrets rådgivende organ i forhold som vedrører avl, og tufter sitt virke på den til enhver tid gjeldende avlsplan, og Norsk Kennel Klubbs (NKK) retningslinjer for avl.
NKKs retningslinjer definerer de minimumskrav som gjelder for avl i Norsk Breton Klubb. Det skal tungtveiende grunner til for å dispensere fra bør krav i NKKs retningslinjer. Det er ikke aktuelt å fravike «skal» krav i NKKs retningslinjer eller i NBKs avlsplan.

Om oppdretter ikke er enig i en beslutning tatt av avlsrådet, der NKKs bør/skal krav er lagt til grunn, kan oppdretter sende saken til NKK for vurdering. Hvis medhold hos NKK kan kull annonseres, men avlsrådets beslutning i saken vil fremgå i annonsen på breton.no.

Generelle oppgaver:

 • Avlsrådet skal arbeide for å opprettholde en sunn og frisk populasjon ved å holde oversikt over arvelig betingede sykdommer. Det innebærer rådgiving, og eventuelt fraråding, ved uheldige kombinasjoner.
 • Avlsrådet skal søke å opprettholde den genetiske bredden. – Avlsrådet kan avvise kull med begrunnelse i avlsplanen, RAS og NKKs retningslinjer. –
 • Oppdatere og administrere tispelisten og hannhundelisten i bretonbasen. – Rangere og beslutte vinnerne av Årets hunder snarest mulig etter årsslutt. –
 • Foreta uttak til de tre NM lag konkurransene etter kriterier for dette. –
 • Løpende orientere valpeformidler om planlagte kull. –
 • Sørge for at godkjente kull publiseres på hjemmesiden ihht. de vedtatte kriterier. –
 • Vedlikeholde og oppdatere klubbens Elitehund registerAvlsrådets tjenester til oppdretter. –
 • Avlsrådet skal betjene medlemmer i NBK. –
 • Oppdrettere som har behov for hjelp til å finne hannhund, skal fylle ut og sende inn «Skjema for vurdering av kull» slik at AR har et best mulig grunnlag å gi sine råd på.
 • Når oppdretter ønsker forslag til hannhund skal avlsrådet komme med 3 forslag til hannhunder. Her skal avlstall for alle 3 egenskaper komme fram. –
 • AR skal som hovedregel behandle oppdretters forespørsel innen tre uker.
 • I de tilfeller der kull ikke er i henhold til retningslinjene skal avlsrådet informere om hvilke vurderinger som er gjort.
 • Kommunikasjon med AR skal foregå skriftlig på avlsraad@breton.no. Kravet til skriftlighet er ufravikelig.
 • Avlsrådets er styrets rådgivende organ i forhold som vedrører avl, og tufter sitt virke på den til enhver tid gjeldende avlsplan, og Norsk Kennel Klubbs (NKK) retningslinjer for avl.