Anbefalte veterinærer og klinikker for HD-røngten

I flere tiår har Norsk Breton klubb vært en innovativ aktør for å redusere HD frekvensen for Breton. Selv om ulike tiltak er gjennomført, har det vist seg svært vanskelig å redusere problemet. Veldig mye handler om DEFINERING av lidelsen og KVALITETEN på røntgenundersøkelsen.

DEFINISJONEN av lidelsen kan vi ikke påvirke.
Definisjonen av hva som er HD varierer og er ulik, avhengig av hvilken instans (avlesningssystem) man henvender seg til. Det har vi undersøkt i en stor studie. NBK har, fram til nåværende avlsplans slutt (2020), valgt NKK og FCI – metodikken for å bestemme hva som er HD på Breton

KVALITETEN på røntgenundersøkelsen kan vi påvirke.
Breton tilhører de anatomisk mest lettbygde og minste raser som systematisk HD undersøkes. NBK benytter egne veterinærer til å gjennomgå HD bildene slik at vi kan sette en HQ status. Dette gir oss en unik innsikt i kvaliteten på bildene og setter oss i en særstilling blant raseklubbene.
I dette arbeidet, og i andre undersøkelser, ser vi store forskjeller i andel Bretoner som diagnostiseres med HD avhengig av hvilken veterinær eller klinikk som har foretatt HD røntgingen. Det er store kvalitetsforskjeller mellom ulike veterinærer og klinikker.
Det kan virke som om vår rase er særlig utsatt for feilaktig håndtering på røntgenbordet, med påfølgende HD diagnose som resultat. I korte trekk handler det om et galt håndgrep og en kraft som skaper en lettere luksasjon i hofteleddet, og denne luksasjonen diagnostiserer NKK/FCI som tegn på HD uten at det nødvendigvis er HD.

I et forsøk på å rette opp i dette har NBK valgt å publiserer en liste over anbefalte veterinærer og klinikker- for HD-røntgendiagnostikk. Disse har utmerket seg positivt gjennom kvaliteten på de røntgenbilder som er tatt på Breton.

Utgangspunktet for listen er følgende kriterier:
– God eksponeringsteknikk (den «fotografiske» kvaliteten)
– Korrekt posisjonering som minsker risiko for luksasjon og feilaktig diagnostikk.

For å sikre kvaliteten i HD diagnosene, HQ tallene og HQ indeksene, og redusere noe av den usikkerhet som i dag er knyttet til HD diagnostikk som metode presenterer vi dermed denne listen.

NBK ønsker at medlemmene skal benytte de veterinærer og klinikker som utfører HD røntgen på den mest riktige måten, jfr listen.

Listen vil løpende bli oppdatert med nye veterinærer/ klinikker som oppfyller de to kriteriene som NBK har satt. Alle aktuelle veterinærer er kontaktet og har godtatt å få sitt navn publisert.

Det er meget viktig for avlsarbeidet i vår klubb at flest mulig velger HD røntgen ved en av NBK’s anbefalte klinikker og veterinærer.

Styret vil presisere at det er ingen økonomiske bindinger mellom klubben og klinikkene/veterinærene.

Hvordan bli tatt opp på listen ?
Det finnes helt sikkert veterinærer/klinikker som har så god kvalitet på sine bilder at de
kvalifiserer til en plass på listen uten av NBK har klart å fange dette opp i denne omgang.
For mer informasjon om hvordan du går fram for å bli tatt opp på listen, ta kontakt med
leder for NBK’s avlsråd