Apportprøver – krevende, nyttig og gøy

Apportprøver for stående fuglehunder har, så langt, fått mindre oppmerksomhet i breton-miljøet enn de andre prøvedisiplinene. Dette til tross for at en god jakthund også bør være en god apportør. Hva er vel vitsen med å felle fugl, hvis den allerede er halvveis oppspist før den kommer i sekken? Også skadeskutt fugl bør kunne spores opp, bli avlivet og komme i sekken – enten det er du selv eller andre jegere som har vært uheldig med skuddet.

Premiering på apportprøve dokumenterer at hunden er en god viltfinner og fuglebehandler og, ikke minst, er dresserbar og evner å samarbeide med fører. Hunder som oppnår apportpremie fortjener derfor absolutt også å bli lagt merke til!

Olaf Hafstad trener aktivt apport med sine bretoner og har oppnådd gode resultater på prøver. Han forteller:
– Jeg har jaktet i mange år med hunder som har hatt apportbevis. Men det var først da jeg begynte å trene hundene til apportprøver, og spesielt på spor øvelsen, at hundene begynte å komme inn fra søk med fugler som var blitt skadeskutt av andre jegere.
– Apporttrening en dessuten en flott sommeraktivitet. Apportprøver arrangeres over hele landet. Skal du på ferie i Norge, så sjekk om det arrangeres apportprøver langs din reiserute. Det er meget sosialt på prøvene, man treffer mange hyggelige mennesker der, og de deler mer enn gjerne sine erfaringer med andre.

Hva er det egentlig som kreves for premiering på apportprøve?
– For premiering i UK skal hunden utføre søk apport etter 1 fugl som er plassert ute i terrenget, minimum 20 meter fra startstedet. Ekvipasjen får ikke se når fuglen blir lagt ut. Fuglen vil bli lagt ut på samme sted for alle hundene. Dommeren vil, før du starter, vise retning som fuglen er lagt ut i. Søker hunden langt ut på sidene eller bak deg, prøv da å styre hunden inn i anvist terreng. Hvis ikke, kan dommeren bli utålmodig, og be om et nytt påslipp. Det betyr minus poeng.

– I UK vannapport kastes 1 fugl på vannet. Hunden får se at fuglen kastes fra land og ut på vannet. Fuglen skal kastes så langt ut at hunden må svømme for å hente den. Skudd løses ikke. Før fuglen kastes, skal kobbelet tas av og hunden skal sitte løs ved fører. Hunden skal sitte i ro til fuglen har landet på vannet og til dommeren gir beskjed til at den kan hentes. Går hunden på vannet før kommando er gitt, blir det minus poeng. Det blir også poengtrekk hvis hunden nøler med å gå i vannet.

– I AK er det 3 disipliner hunden skal gjennomføres. I tillegg til søk- og vannapport er det spor øvelse. På søk legges det ut to fugler, omtrent 50 meter fra startlinjen. Det skal være minimum 10 meter mellom fuglene. Ekvipasjen får ikke se når fuglene legges ut. Hunden skal hente en fugl om gangen. Ved vannapport skal hund og fører stå minimum 5 meter fra vannkanten. Ca. 50 meter fra land skytes det og en fugl kastes opp i luften. Dette gjøres ofte fra båt. Hunden skal her også sitte løs ved fører før man starter øvelsen. Når dommeren gir klarsignal, skal hunden på kommando hente fuglen og bringe den raskt inn til fører.

– Spor øvelsen innebærer at hunden skal gå et spor på minst 200 meter. Sporet starter minst 20 meter fra startstedet og skal ha minst 3 retningsforandringer. Første spormarkering står ca. 50 meter fra sporets begynnelse. Retningsforandringene er merket med egne markeringspinner, så de skal være lett å se. I enden av sporet ligger fuglen hunden skal ta med inn til fører. Det vil stå personer ute i terrenget, for å se om hunden følger sporet ut til fuglen. Det står også en person like ved enden av sporet, for å se når hunden tar opp fuglen. Det trekkes nytt spor til hver hund.- Ved alle øvelsene, både i UK og AK er det en tenkt startlinje. Man skal alltid starte på innsiden av den. Dommeren viser hvor linjen er før start. Hunden skal alltid avlevere fuglen på innsiden av den tenkte linje. Fører har ikke lov til å bevege seg på utsiden av linjen. Da er du ute av konkurransen.

– Et smart tips er at du stiller deg opp like ved den trukne linjen når hunden begynner å komme inn til deg med fuglen. Etter hvert som hunden nærmer seg den trukne linjen, begynner du å rygge rolig litt bakover for å få hunden innenfor linjen. Når hunden skal avlevere fuglen til fører, skal det helst forgå kontrollert og rolig. Hvis ikke kan det bli minus poeng.

Hvor mye kan fører snakke til hunden under øvelsen?
– Du kan snakke til hunden når den er ute i øvelsene. Men du bør ikke snakke eller gi kommando til hunden når den er like ved fuglen, da kan du få minus poeng. Men straks hunden har tatt fuglen i munnen kan du snakke til den igjen. Under søksapporten bør du prøve å holde hunden i anvist terreng når den søker etter fuglene.
– På spor øvelsen har du mulighet til å gi kommando til hunden fram til første spormarkering og når den har passert første spormerke på vei inn igjen med fuglen.

Hva skiller de ulike premiegradene?
– Alle starter med 10 poeng i hver øvelse. Gjør hund eller fører noen feil, trekkes det poeng.
For å få 1. premie apport kreves minst 8 poeng i hver disiplin. Til 2. premie kreves minst 6 poeng i hver disiplin og til 3. premie minst 4 poeng i hver disiplin.

– Fullstendig reglementet for apportprøver finner du på NKK sine sider ved å søke på “Jaktprøveregler for stående fuglehunder”. Skal man stille på prøve bør man sette seg litt inn i reglene og trene hunden i de forskjellige disiplinene.

Fullkombinertprøver arrangeres på høsten – hva innebærer disse?
– På fullkombinert prøve skal man først gjennomføre en vanlig jaktprøve. De hundene som ligger an til en jaktpremie der, får så fortsette med apport disiplinene. Dette skal gjennomføres på samme dag. Apport disiplinene i en fullkombinert prøve er de samme som i en apportprøve. En 1. AK fullkombinert er en inngangsbillett til jaktchampionat.

Hva med apportobjekter på prøve?
– Det er ikke tillatt å bruke tørket fugl. Dommeren kontrollere alle fugler som skal apporteres, før øvelsene.

– Har du med egen fugl, så husk at fuglen må være hel og opptint. Det må også være en jaktbar art.

– Merk fuglene med navn på hund og fører. Eventuelt kan du pakke fuglene inn i litt avispapir og skrive navnet på papiret. Da blir det enklere for arrangøren å finne fram rett fugl til rett hund. Det kan fort bli misforståelse hvis den ikke er merket.

– Fuglene oppbevarer du selv helt fram til du skal utføre øvelsen. Det er som oftest bare på AK vann at arrangøren tar med flere fugler om gangen ut i båten for å slippe å måtte inn til land for å hente nye fugl mellom hver hund.

– Oppbevar fuglene kjølig, gjerne i en kjølebag, også når du er ute i apport området. Jeg har sett på prøver der hunder ikke vil apportere fugl som har ligget for varm og tiltrukket seg fluer.

– Til UK vil jeg anbefale at du tar med 2 fugler: 1 til søk og 1 til vannapport.

– Til AK anbefaler jeg at du bruker 4 fugler: 1 på vannapport, 2 på søk apport, og 1 til trekking av spor. I enden av sporet bruker du en av fuglene fra søk apporten. Trekke-fuglen kan gjerne være godt brukt fra tidligere treninger eller en som er skikkelig skade skutt og ikke egner seg som mat. Trekke-fuglen skal aldri apporteres, så det er ikke så nøye med dens tilstand. Fest gjerne en kraftig hyssing rundt bena på den, ca. 1,5 – 2 meter lang slik at den er klar til bruk. Husk at trekke-fugl og den fuglen som skal ligge ute ved enden av sporet, må være av samme art.

– De samme fuglene bør kunne brukes opp igjen på prøvens 2. dag.

Men det går også an å kjøpe fugl på prøven?
– Ja, er man inne og ser på terminlisten på apportprøver, vil man se at påmeldingsavgiften ligger mellom 325 og 375 kroner. I tillegg står det at viltavgiften er 150,- kr. pr. dag. Det betyr at hvis man ikke stiller med egne fugler, kan man bruke fugl som arrangør klubben har mot å betale viltavgift.

– Men sjekk at hunden din apporterer den type fugl som er oppgitt som klubbfugl. Det er mange som har fått seg en overraskelse når de ser at hunden ikke vil apportere måke eller and. Selv om hunden apporterer rype eller due.

Har du noen flere tips til de som skal starte på prøve første gang?
– På apportprøver er det alltid noe venting, så det kan være lurt å ta med noe å sitte på. Plasser hunden i skyggen når dere venter.

– Ta med mat og rikelig med vann til hunden og til deg selv. På ekstra varme dager trenger du også vann som kan helles over hunden. Det er ikke alle plasser vann er like lett tilgjengelig. På Åstjern-prøven i fjor stilte arrangøren med en mobil vanntank. Den ble hyppig brukt av deltakerne for å dusje hundene. Det er som oftest de mørke hundene som sliter mest i varmen.

– På søk apport har man mulighet til å gi hunden vann under øvelsen. Har f.eks. hunden din brukt litt lang tid på å finne den første fuglen, kan du gi den vann ved avlevering før du sender den ut i søk etter fugl nummer to. Ta med deg en sekk der du har vann til hunden.
Samtidig bruker du sekken til å oppbevare fuglene hunden henter under øvelsen.
Legg aldri en fugl på bakken under øvelsen!

– Rett før du skal starte i de forskjellige øvelsene vil dommeren spørre om det er noe som er uklart med øvelsen. Dette gjelder både i UK og AK, så her har du også mulighet til å spørre hvis det er noe du lurer på.

– Før man starter søk øvelsen, skal ekvipasjene ut og trakke i området der fuglen/fuglene skal legges ut. Dette gjøres for at det skal bli mest mulig like forhold for alle hundene. Hvis ikke dette hadde blitt gjordt, Ville de første hundene i øvelsen hatt en stor fordel. Da det ville vært lite hunde lukt i det området fuglene ligger.

– Husk også å ta med saurenhetsbevis på hunden. På mange apportprøver er det et krav for å få starte.

Har du noen råd til dem som nå har fått lyst til å trene mot neste års sesong?
– Det er smart å trene sammen med andre før man reiser på apportprøve. Da blir hunden vant med at det er andre personer som legger ut fuglen, at det er andre personer som trekker sporet og at det står personer ut langs sporet etc. Legg treningen til forskjellige områder også.
– Når du starter treningen fram mot apportprøver, kan det være lurt å starte enkelt. Det vil si at på søk legges fuglen ut slik at hunden arbeider i motvind, at sporet trekkes i med vind og at vannapporten er på en fin strand.
– Etter hvert som hunden mestrer dette, økes vanskelighetsgraden. Nå må hunden også jobbe i sidevind og i medvind. Den fine stranden blir byttet ut med siv, vannliljer, mudder, hengemyr og svaberg.
– Vær tålmodig! Husk også at det er mange veier som fører til Rom.

Vi ønsker lykke til og håper Olafs råd og tips kan inspirere til at det blir enda flere navn å se på sesongens resultatliste for apportprøver!